⇱ 🖼 ⇲ move all images freely 👇  

Na výstavě Vhledy Kateřina Štenclová představuje obrazy, jež jsou volně inspirované fotografiemi, kter vznikly mimoděk z časosběrného souboru z mobilu. Ve své tvorbě zkoumá nahodilost momentu zachyceného prostoru vázaného na optiku jejího těla.© 2023   kstenclova@seznam.cz ✨️👋️