⇱ 🖼 ⇲ move all images freely 👇  









Na výstavě Vhledy Kateřina Štenclová představuje obrazy, jež jsou volně inspirované fotografiemi, které vznikly mimoděk z časosběrného souboru z mobilu. Ve své tvorbě zkoumá nahodilost momentu zachyceného prostoru vázaného na optiku jejího těla.











© 2023   kstenclova@seznam.cz ✨️👋️