⇱ 🖼 ⇲ move all images freely 👇  K projektu “Expanze jemných struktur” inspirovaly Kateřinu Štenclovou úvahy o
rozpínání vesmíru v různých směrech různou rychlostí...
Pokračováním malby z obrazu na igelitové podložky a odpoutání se – expanze z plochy obrazu do prostoru Galerie HYB4 v Kampusu, tak by se dala charakterizovat tvorba autorky. Práce s konkrétním prostorem a s iluzí prostoru v malbě je téma této výstavy.

Autorka řeší formu, jak zachytit analyticky vznik tvaru, dynamizováním objemu v jeho náznaku. Nejsou to ani sochy ani objekty, jsou to “rozprostřenosti v prostoru.”
Tajemno, tělesnost, pohyb, rozpínání se, ale i zastavení, smyslové prožitky i osobní zkušenosti určují barevnost instalací igelitových struktur i obrazů. Obrazy, které vystupují ze zdi, jsou vlastně fragmenty malby a to i díky nepravidelnému orámování a také vynechání malby.

Kateřina Štenclová aktualizuje malbou vnímání konkrétního prostoru jako podvědomého, intuitivního barevného prožitku světa emocí. V tomto procesu propojuje realitu s pamětí a představou o ní. Otevírá tak zároveň otázku problematiky vymezení hranic obrazu jako metafory.
© 2023   kstenclova@seznam.cz ✨️👋️