⇱ 🖼 ⇲ move all images freely 👇  


Myšlení obrazem:
Vizuální události Miroslava Petříčka

Do 28. 1. 2024 můžete navštívit výstavu, která je výsledkem mnohaletého setkávání kurátorky Jitky Hlaváčkové, filosofa Miroslava Petříčka a umělkyně Kateřiny Štenclové. Přední český filosof Miroslav Petříček se zabývá reflexí vizuálního umění několik desetiletí. Své postřehy shrnul mimo jiné i v knize Myšlení obrazem. Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé (2009), která se stala impulzem pro vznik současné výstavy.


Podoba výstavy je z velké části určena výběrem z tvorby umělců, jimž se Petříček ve svých textech dříve věnoval. Hlavní ideou výstavy se pak stal předpoklad, že setkání s obrazem je především VIZUÁLNÍ UDÁLOSTÍ. Chceme ukázat, že jazyky slov a obrazů jsou si blízké, ale jejich materiál je odlišný: obraz či výraz nelze jednoduše překládat do pojmů. Obraz nic nepředvádí, nýbrž cosi způsobuje. Není jen ilustrací ani vizuálním zprostředkováním myšlenky, nýbrž specifickým způsobem, jak podnítit myšlení myslet namalované. MYŠLENÍ OBRAZEM je pak odpovědí na setkání s vizuální událostí.


© 2023   kstenclova@seznam.cz ✨️👋️